ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

 

Implantologija (oralna implantologija)

Implantologija (oralna implantologija) je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata radi nadoknade izgubljenih zuba, poboljšanja funkcije žvakanja i govora kao i postizanja što bolje estetike. Implantat se ugrađuje u viličnu kost i nakon određenog vremena srasta, tj. stvara čvrstu vezu sa kosti. Na implantat se nakon perioda srastanja postavlja krunica koja može služiti kao nosač mosta ili sidrište proteze. Implantati se mogu ugraditi u slučajevima nedostatka jednog, više ili svih zuba u jednoj ili obe vilice. Danas, savremena implantologija beleži procenat uspešnosti 97% u donjoj I 95% u gornjoj vilici. Implantat se smatra uspešnim ako opstane 15-20 godina u ustima pacijenta.

U stomatološkoj ordinaciji “Đurišić” rade se najkvalitetniji implantacijski sistemi prisutni na svetskom tržištu,

Straumann - www.straumann.com
Branemark - www.nobelbiocare.com
Bredent - www.bredent.com.Oralna hirurgija

Oralna hirurgija pored vađenja zuba (rutinskog ili hirurškog) sadrži lepezu drugih usluga koje su veoma bitne u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Hirurško vađenje impaktiranih i prekobrojnih zuba, resekcija vrha korena zuba, operacija viličnih cista, hemisekcija i disekcija zuba, preprotetska korekcija mekih i koštanih tkiva, režanj operacija zuba u slučajevima parodontopatije, nadoknada alveolarnog grebena uz korišćenje najboljih koštanih zamenika (Geistlich/Bio-oss), kliničko produženje krune zuba i ortodonsko-hirurška terapija neizniklih zuba su intervencije koje se obavljaju u ordinaciji “Đurišić”.

  • implantologija (NOBEL, STRAUMANN, BREDENT… )
  • mini implanti
  • koštana augmentacija (rekonstrukcija alveolarne kosti, BIO OSS, BIO GUIDE)
  • hirurško vadjenje impaktiranih zuba, zaostalih korenova
  • apikotomija

Ako nemate sada dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da odvojite mnogo više vremena i novca za svoju bolest.

Kontakt

Kontakt forma

Kontakt detalji

Informacije

Stomatološka ordinacija “ĐURIŠIĆ” nalazi se u centru Beograda, tri minuta od kružnog toka Slavija.